4ο Πανελλήνιο συνέδριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εσωτερική παθολογία με διεθνή συμμετοχή