5ο Κοινό Σεμινάριο Ρευματολογίας - Ορθοπαιδικής, 16-17 Μαρτίου 2018, ΙΑΣΩ General, Αθήνα