Συνέδριο Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος | Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια