2ο Επιστημονικό Συμπόσιο χειρουργικής & νοσηλευτικής ογκολογίας Νοέμβριος 2018