Πρόγραμμα περιφερειακού καρδιολογικού συνεδρίου - Δράμα 8 Δεκεμβρίου 2018