Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασείας Π.Ε Σερρών

Σας επισυνάπτουμε την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για ενημέρωσή σας.
Με εκτίμηση
Κων.Αγγελίδης
Αναπλ.Προϊστάμενος
Τμ.Προμηθειών
Π.Ε. Σερρών