Εργασία 36 θέματα

Συζήτηση για εργασιακά ζητήματα
Κατηγορία

Ιατροί ΕΣΥ 3 θέματα

Θέματα που αφορούν την εργασία στο ΕΣΥ

Ιδιώτες Ιατροί 21 θέματα

Θέματα που αφορούν την εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα
Θέματα που αφορούν την εργασία σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Εκπαίδευση 67 θέματα

Θέματα που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση
Κατηγορία
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Χειρουργικών Ειδικοτήτων
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Παθολογικών Ειδικοτήτων
Point of Care Lung Ultrasound ...
by 1576
6 months 3 weeks ago
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Εργαστηριακών Ειδικοτήτων
Κανένα θέμα
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση των Ειδικευομένων Ιατρών στο Γ.Ν.Καβάλας
Κανένα θέμα

Συνδικαλιστικά Θέματα 14 θέματα

Συζήτηση για συνδικαλιστικά Ζητήματα
Κατηγορία
Συνδικαλιστικά Θέματα Ιδιωτών Ιατρών

Ιατροί ΕΣΥ 5 θέματα

Συνδικαλιστικά Θέματα Ιατρών ΕΣΥ
Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΠΙΣ.

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 129 θέματα

Συζήτηση για Κοινωνικά-Πολιτιστικά Θέματα αλλά και για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό
Κατηγορία
Συζήτηση για κοινωνικά προβλήματα
Συζήτηση για Πολιτιστικά Θέματα
Απόψεις και συζήτηση επί παντός επιστητού

Ενδιαφέροντα Links 7 θέματα

Ενημερώστε τα μέλη για συνδέσμους που θεωρείτε σημαντικούς και ενδιαφέροντες
Κατηγορία

Ιατρικά Links 4 θέματα

Θέματα Πρωτοβάθμειας Περίθαλψης 19 θέματα

Κατηγορία

Κέντρα Υγείας 5 θέματα

Θέματα που αφορούν την λειτουργία και τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας

ΠΦΥ 14 θέματα

Απόψεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00