ΚΑΦΕΝΕΙΟ 124 θέματα

Συζήτηση για Κοινωνικά-Πολιτιστικά Θέματα αλλά και για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό
Κατηγορία
Συζήτηση για κοινωνικά προβλήματα
Ας είμαστε ρεαλισταί...
by 1576
12 hours 46 minutes ago
Συζήτηση για Πολιτιστικά Θέματα
Απόψεις και συζήτηση επί παντός επιστητού

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00