Πανούκλα στην Καβάλα και στη Χρυσούπολη, 1924.

More
4 years 8 months ago #216 από 1576
lykourinos-kavala.blogspot.com/2017/01/1...bM2K0UtYcG18FOaCM8KM

Για την αντιγραφή,


Αργύρης Αργυρίου
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός.

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00