Συνδικαλιστικά Θέματα 14 θέματα

Συζήτηση για συνδικαλιστικά Ζητήματα
Κατηγορία
Συνδικαλιστικά Θέματα Ιδιωτών Ιατρών

Ιατροί ΕΣΥ 5 θέματα

Συνδικαλιστικά Θέματα Ιατρών ΕΣΥ
Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΠΙΣ.

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00