Θέματα Πρωτοβάθμειας Περίθαλψης 19 θέματα

Κατηγορία

Κέντρα Υγείας 5 θέματα

Θέματα που αφορούν την λειτουργία και τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας

ΠΦΥ 14 θέματα

Απόψεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00