Μη νόμιμη χρήση του τίτλου «Διαβητολόγος»

 

 

                                                       

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 276

 

Προς

ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι ο τίτλος «διαβητολόγος» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης που έχει θεσπιστεί με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1357/19.04.2019.

 

Επιπλέον μετά καταγγελίες μελών μας για  παραποίηση του  τίτλου της ειδικότητας μας,  επανερχόμεθα και σας ενημερώνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018 που αφορά

 

στη «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» ο νέος τίτλος της ειδικότητας μας είναι:

 

«ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ο οποίoς και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς.

 

Για την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία.

 

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                                

Α. Βρυωνίδου                               Μ. Τζανέλα

 Ιδιώτες Ιατροί ! Μην ξεχνάτε να πληρώνετε κάθε μήνα το ΕΤΕΑΕΠ. Δείτε πληροφορίες και σχετική συζήτηση ΕΔΩΦιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00