Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση σε γηριατρικές δεξιότητες

Image description
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση σε γηριατρικές δεξιότητες

PROGRAMMING CA21122

 
Image description
 

Εκ μέρους του κ. Α. Μπενέτου

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROGRAMMING CA21122, PROmoting GeRiAtric Medicine in countries where it is still eMergING έχει ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή έρευνα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας πάνω σε θέματα Γηριατρικής και γενικότερα φροντίδας των ηλικιωμένων.

 

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ηλικιωμένους στην καθημερινή τους κλινική πράξη, σε τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής, αλλά και σε διοικητικό προσωπικό που διευθύνει μονάδες υγείας που υποδέχονται ηλικιωμένους.

 

Η έρευνα, που διεξάγεται ταυτόχρονα σε πάνω από 30 χώρες, έχει πάρει έγκριση για την Ελλάδα από την επιτροπή βιοηθικής του ΕΚΠΑ. Εξυπακούεται οτι η συλλογή των δεδομένων υπόκειται σε κανόνες GDPR, και η Ευρωπαϊκή Γηριατρική Εταιρεία (EuGMS) εγγυάται την διεξαγωγή της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής.

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, καθώς θα αποκτήσουμε εγχώρια δεδομένα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, τα οποία θα μας δώσουν τα εργαλεία για περαιτέρω εκπαιδευτικές δράσεις πάνω στο αντικείμενο. Είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα βοηθητικό εάν θα μπορούσατε να πάρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο (διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα), αλλά και να το προωθήσετε σε συναδέλφους ιατρούς. 

 

Το link είναι https://cost-programming.eu/survey/

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας στην προσπάθειά μας για αναβάθμιση της φροντίδας των ηλικιωμένων και στην χώρα μας!

 

Θερμούς χαιρετισμούς


Α. Μπενέτος, Καθηγητής Γηριατριακής

Εκ μέρους της Δράσης PROGRAMMING COST Action 21122


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00