Ημερίδα για την Υπογεννητικότητα, 14-4-2019, ΚΠΙΣΝ