Τελικό πρόγραμμα ημερίδας παιδιατρικής κλινικής ΔΠΘ