33ο Σεμινάριο 33ο Σεμινάριο Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής, ΓΝΠΑ "Π. & Α. Κυριακού