Πρόσκληση Τελετής Έναρξης | Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής | Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2019