20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης 9-11 Απριλίου 2020, Αθήνα