Προκαταρκτικό Πρόγραμμα_Ημέρες Υπέρτασης - Δράμα 2020_6-8 Μαρτίου 2020_ Hydrama Hotel, Δράμα