Ξεκινά αύριο | 5o Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΙΓΕ “∆ιερεύνηση Γενετικών Νοσημάτων του Ανθρώπου με τις Νέες Τεχνολογίες της Γενωμικής: Εξελίξεις και Προβληματισμοί” | 3&4 Φεβρουαρίου 2024 | Crowne Plaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00