«ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Αναλυτικό Πρόγραμμα :  πατήστε εδώ

 

Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής : πατήστε εδώ