Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας με ΑΠΥ στο Γ.Ν. Σερρών

Καλησπέρα!

Σας επισυνάπτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών
ειδικότητας Αναισθησιολογία με Α.Π.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4690/2020 (Φ.Ε.Κ. 104/τ.Α΄/30.05.2020) και παρακαλώ για την ανάρτησή της
στην Ηλεκτρονική Σελίδα των Ιατρικών Συλλόγων που κοινοποιήθηκε και της
4ης Υ.Πε.. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:09 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020.

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Πληρ.: Αναστασία Λύρατζη

τηλ.: 2321351685Ιδιώτες Ιατροί ! Μην ξεχνάτε να πληρώνετε κάθε μήνα το ΕΤΕΑΕΠ. Δείτε πληροφορίες και σχετική συζήτηση ΕΔΩΦιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00