Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ για τα κέντρα υγείας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονία και Θράκης

Σας κοινοποιούμε την  υπ’αριθ. πρωτ.: 5737/09-02-2021  Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας και Θράκης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και  Θράκης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

ΠΛΗΡ: Θ. Μακρή
ΤΗΛ: 2313327896    


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00