Προκήρυξη θέσης επιμελητή Α΄γενικής / οικογενειακής ιατρικής ή παθολογίας, οικονομικά κίνητρα για ιατρούς ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας, Δελτίο τύπου

Αγαπητοι Συνάδελφοι,

Διαβιβάζεται Δελτίο Τύπου για

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Α΄ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΊΣΤΑΣ

Επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφασεις παροχής κινήτρων από τον Δήμο
Αγράφων και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε. Ευρυτανίας

 

 

 

 

 


Ευχαριστώντας θερμά εκ των προτέρων

Με εκτίμηση,

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
τηλ. +30 22373 51032, 51000


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00