Αναζήτηση ιατρού - Κατασήνωση ΧΑΝ Πήλιο

Αγαπητοί κύριοι


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατασκήνωση μας στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου
αναζητεί ιατρό για την κάλυψη των κατασκηνωτικών της περιόδων για το φετινό καλοκαίρι
και συγκεκριμένα


Α΄περίοδος 923/6-13/7 21 ημέρες
και
Γ΄ περιόδου 2-16 Αυγούστου 15 ημερες.


Ο ιατρός θα πρέπει να διαμένει εντός της κατασκήνωσης για το διάστημα της
κατασκηνωτικής που θα επιλέξει.


Η κατασκήνωση πέρα της αμοιβής του ιατρού παρέχει το χώρο διαμονής και τη διατροφή
εντός των εγκαταστάσεων της.


Οι προσφερόμενες αμοιβές ανέρχονται στα 1.400 ευρώ για την Α΄περίοδο και 1.100 ευρώ
για την Γ΄περίοδο.


Η κατασκήνωση απασχολεί επιπλέον νοσηλευτή για τις ανάγκες της.


Οι ηλικίες των συμμετεχόντων παιδιών είναι από 7 – 15 ετών.


Επιθυμητές ειδικότητες είναι αυτές του παιδιάτρου, παθολόγου, γενικού ιατρού,
χειρουργού.


Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310 265776
6946876186 Κος Γιώργος Πλεξίδας.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00