Γ.Ν. Σάμου Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψεις επικουρικού ιατρού ειδκότητας ορθοπαιδικής

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΒΑΝΗ

Γ.Ν. Σάμου "Αγιος Παντελεήμων"

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. 2273083194


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00