Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία του ΓΝ Καβάλας με ιδιώτη ιατρό Νευρολόγο, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την ανάπτυξη και λειουργία Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργικών με έδρα το ΓΝ Καβάλας


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00