Επαναπρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας ιατρών εξωτερικών συνεργατών Α.Π.Υ. με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00