37389 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία Καρδιολόγου με το Κέντρο Υγείας Πρίνου - Θάσος. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00