Αγγελία για Ιατρό Ακτιονολόγο

 

Το ακτινολογικό ιατρείο Στέλιου Κρασσά στη Λεμεσό (Κύπρος) ζητά να προσλάβει ιατρό ακτινολόγο για πλήρη απασχόληση.

 

 

Καθήκοντα:

 • Διενέργεια υπερήχων και η γνωμάτευση τους.
 • Γνωμάτευση ακτινογραφιών.

 

 

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών με αναγνωρισμένη ειδικότητα.
 • Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώστης υπερήχων αγγείων ( καρωτίδες και περιφερικά αγγεία)
 • Γνώστης διάγνωσης μαστού.
 • Απαραίτητη 2ετής πείρα.

 

 

 

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (3700 ευρώ καθαρά).
 • Κοινωνικές ασφαλίσεις και φόροι.
 • Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης.
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου.
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο crassas.christos@gmail.com .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο (00357) 99-633531 ή στο (00357) 96-429919.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00