Σχέδιο κωδικοποίησης ιατρικής νομοθεσίας

Το σχέδιο κωδικοποίησης και μεταρρύθμισης της ιατρικής νομοθεσίας, συνέταξε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το σχέδιο βρίσκεται στην φάση της επεξεργασίας. Ο ΠΙΣ καλεί τα μέλη να συμβάλουν με προτάσεις, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας δίνει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του κειμένου ώστε να το επεξεργαστούν οι φορείς της πόλης και να καταθέσουν τις όποιες προτάσεις τους.

 

 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00